NSE Bygg

Null alvorlige skader på personell.
Null skade på ytre miljø.

NSE Bygg skal ha en effektiv og kontinuerlig vurdering av tiltak for å unngå skader på mennesker, miljø og materiell. Det er vår klare målsetning å prioritere sikkerhet i alle aktiviteter, og å skape en holdning i organisasjonen om at skader ikke aksepteres. Gjennom ulike tiltak skal selskapet forebygge helsefarer, og vi skal aktivt arbeide for en optimal og trygg arbeidsplass.
 1. Vi skal identifisere og benytte beste praksis på våre forretningsområder, samt benytte produkter og arbeidsutførelser til det beste for arbeidsmiljø og ytre miljø.
 2. De ansatte i NSE Bygg skal trives og føle seg trygge på sin arbeidsplass, og de skal oppleve at bedriften er ærlig opptatt av dette.
 3. NSE Byggs HMS-policy innebærer å utvikle og opprettholde fokus på HMS, slik at vår nullskadevisjon på personell og miljø er implementert på alle nivåer i organisasjonen.
 4. Kvalitet skal gjenspeiles ved at kundens krav og forventninger tilfredsstilles til enhver tid. Overordnet filosofi for arbeidet skal være kontinuerlig forbedring og høy kvalitet på de tjenester og produkter vi leverer. Krav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet skal følge en null feil-målsetning.
 5. Alle ledd i NSE Bygg skal gjenspeile en god holdning til helse, miljø og sikkerhet ved å fremstå som pådrivere innen HMS-arbeidet.
 1. Våre kunder skal kunne identifisere vår kvalitet ved at vi i alle oppdrag er gjentagende og har en sporbar kvalitet som tilfredsstiller hva som er avtalt i kontrakt.
 2. Vi skal være en lærevillig bedrift som søker å lære av egne feil og ønsker å dra nytte av våre oppdragsgiveres erfaringer.
 3. Vi skal også gjennomføre målbare tiltak for å oppnå våre mål.
 4. Ledelsens engasjement, positive holdninger og aktiv deltakelse fra alle ansatte skal bidra til at vi oppnår vår høye målsetning.
 5. I NSE Bygg legges det betydelig vekt på at holdninger og handlinger skal være forenelig med selskapets ambisjon om å fremstå som et selskap som har samfunnsansvar på agendaen. Les mer om NSEs samfunnsansvar.
Registreringer / sertifikater
 1. NSE Bygg benytter Soludyne som HMS/K-system
 2. NSE Bygg er registrert i StartBANK, godkjent for ansvarsrett BVN og Mester.

Har du spørsmål til NSE Bygg?

Vi hører mer enn gjerne fra deg!
KONTAKTINFO
Here's a dismissible notice for cookies notices etc.
Dismiss